Entrades

Al·legació per enviar al Conseller Nadal per proposar una alternativa a la logística al Penedès

Imatge
Es consideren insuficients els arguments donats per l’equip redactor del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona als suggeriments dels Ajuntaments de Banyeres, l’Arboç i vint-i-cinc persones més exposant a bastament els motius pels quals és necessari treure la zona qualificada de sòl de protecció territorial de potencial interès estratègic destinada a la construcció d’una central logística ( Logis Penedès ). . continua..

Al·legació per enviar al Conseller Nadal per defensar una xarxa viària respectuosa amb el medi

Imatge
En l’estudi informatiu de la variant de la N340 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès realitzada pel Ministeri de Foment en data juliol del 2002 es proposava una alternativa anomenada “autopista” on la variant de la N340 es feia passar per l’autopista AP7 ampliant-la a quatre carrils per banda. El 90% dels ajuntaments del Baix Penedès i de l’Alt i els seus dos consells comarcals varen fer al·legacions a favor d’aquesta alternativa per resultar la més integradora i respectuosa amb el medi a la vegada que no era més cara . Una gran oportunitat històrica que els representants del territori varen saber veure i així ho varen manifestar amb les al·legacions. Però.. continua..

Incontinència urbana

Imatge
“El Baix Penedès ha crescut moltíssim des del punt de vista residencial però de forma desequilibrada en relació a l’activitat econòmica que la converteix en una gran ciutat dormitori fortament lligada, per raons de treball, a la regió metropolitana de Barcelona...té una gran dispersió de sòl urbà i una elevada fragmentació territorial que fa malbé una magnífica plana agrícola”. Del Pla Territorial del Camp de Tarragona continua..

Voleu dir-li al Conseller Nadal que no voleu camps de golf dins els espais naturals i corredors biològics?

Imatge
Al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat inicialment en data 14 de juliol s'ha tro bat la desagradable sorpresa que entre el document de l’avanç de pla i l’aprovació inicial ha aparegut un nou article on es diu que: “ Els camps de golf poden ser admesos en sòl de protecció especial -que és el sòl de valors naturals, de connecció biològica, xarxa natura 2000 i protecció costanera-. La única oportunitat que ens queda és fer moltes al·legacions dem anant al Conseller que retiri aquest text i per això us convido a que envieu la al·legació que trobareu aquí. continua..

Puzzle BP

Imatge
Contràriament al que es podia esperar, el Pla Territorial del Camp de Tarragona aporta un grau d’ambigüitat encara més gran del què ja tenim al Baix Penedès. Una primera anàlisi, després d’haver participat, innocentment, en la fase dels suggeriments i haver constatat que els responsables del pla van a pinyó fix. Seria bo comentar alguns trets genèrics pel que fa a la situació de la nostra dissortada comarca-corredor. continua..

Entrevista de Ser Penedès a Pau Batlle sobre la instal·lació de la logística del Corte Inglés a la Bisbal, juliol 2008

Entrevista de Ser Penedès a l'alcalde de la Bisbal sobre la instal·lació de la logística del Corte Inglés al seu municipi, juliol 2008