Entrades

Voleu dir-li al Conseller Nadal que no voleu camps de golf dins els espais naturals i corredors biològics?

Imatge
Al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat inicialment en data 14 de juliol s'ha tro bat la desagradable sorpresa que entre el document de l’avanç de pla i l’aprovació inicial ha aparegut un nou article on es diu que: “ Els camps de golf poden ser admesos en sòl de protecció especial -que és el sòl de valors naturals, de connecció biològica, xarxa natura 2000 i protecció costanera-. La única oportunitat que ens queda és fer moltes al·legacions dem anant al Conseller que retiri aquest text i per això us convido a que envieu la al·legació que trobareu aquí. continua..

Puzzle BP

Imatge
Contràriament al que es podia esperar, el Pla Territorial del Camp de Tarragona aporta un grau d’ambigüitat encara més gran del què ja tenim al Baix Penedès. Una primera anàlisi, després d’haver participat, innocentment, en la fase dels suggeriments i haver constatat que els responsables del pla van a pinyó fix. Seria bo comentar alguns trets genèrics pel que fa a la situació de la nostra dissortada comarca-corredor. continua..

Entrevista de Ser Penedès a Pau Batlle sobre la instal·lació de la logística del Corte Inglés a la Bisbal, juliol 2008

Entrevista de Ser Penedès a l'alcalde de la Bisbal sobre la instal·lació de la logística del Corte Inglés al seu municipi, juliol 2008

Entrevista de Ser Penedès a Pau Batlle sobre el CIM, maig 2008

Entrevista de Ràdio Ser Penedès sobre el CIM al Sr. Sánchez, president del consell Comarcal del Baix Penedès, maig 2008

"Sopa de ganso"

Imatge
A centre Europa, sobretot a França i a Alemanya, els territoris i les ciutats cerquen relacions econòmiques i culturals per reforçar les seves estructures: ciutats d’un territori que produeixen el mateix, s’associen i ofereixen a l’exterior una imatge més potent i de resultats més eficaç que no la competència directa. D’altres busquen complementar-se: una ciutat industrial es relaciona amb una ciutat cultural per potenciar la imatge i l’economia mútues. continua..