El desembarcament logístic al Penedès

Les conclusions del document del Catàleg de Paisatge per al Baix Penedès són:

De prosseguir les dinàmiques territorials recents i donat que la Plana del Baix Penedès es troba situada en el principal corredor de comunicacions de Catalunya en una posició de ròtula entre Barcelona i Tarragona, sembla que en el futur més immediat és pot produir una continuació de les tendències observades recentment: 

a) disminució de l’espai agrícola, 

b) el creixement de l’espai construït i 

c) la progressiva fragmentació de l’estructura del mosaic paisatgístic. 

El projecte del CIM del Penedès és el factor clau per l’evolució del paisatge, ja que l’increment de llocs de treball que es preveu pot convertir-se en un factor d’atracció de població i, per tant, pot comportar l’increment de la urbanització, ampliant els nuclis de població més propers, fent perdre la identitat i les característiques dels pobles. 

L’eix de l’AP-7 i l’AP-2 afavoreix que els polígons industrials se situïn al mig de la Plana, fet que pot fer incrementar la població dels pobles i les urbanitzacions situades al voltant. 

L’augment de població en zones on el transport urbà és molt deficient, comportarà una major dependència del cotxe. Aquesta dependència del transport privat farà que la xarxa de carreteres cada vegada sigui més transitada, i que per tant, s’ampliïn les infraestructures viàries existents, amb impactes directes i indirectes sobre el paisatge.

(pàg. 33 de la memòria de l’avanç de pla director urbanístic d'infraestructures viàries i ferroviàries del Penedès extreta del catàleg del paisatge del PTPCT) S’està preparant el desembarcament logístic massiu al Penedès. Segueix llegint..
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El meu cosí Jaume

El paisatge d’un amic

IDIADAGRÍCOLA